استان بوشهر

بمب خبری هدایتی، افشای سند گرفتن یک میلیارد توسط طارمی

گرنا: ایران: حسین هدایتی، که کمک های زیادی در چند سال اخیر به باشگاه پرسپولیس کرده است، مبلغ پرداختی بابت رضایت نامه طارمی به باشگاه ریزه اسپور ترکیه را تایید کرد.

هدایتی گفت:زمانی که طارمی و رضاییان در ترکیه بودند، آقای گرشاسبی و طاهری تماس گرفتند و گفتند بابت رضایت نامه طارمی 1 میلیارد و بابت رضایت نامه رضاییان 450 میلیون تومان باید پرداخت کنیم که من گفتم این هزینه پرداخت می شود به شرطی که شما از بازگشت آن ها پشیمان نشوید.

هدایتی در خصوص اینکه پول پرداختی بابت رضایت نامه طارمی بوده است یا خیر گفت:فایل صوتی طارمی موجود است. او با من تماس گرفت و گفت باید برای بازگشت 500 میلیون پرداخت کنم که من هم در پاسخ گفتم شما آن مبلغ را پرداخت کنید و بعد از بازگشت من آن مبلغ را پرداخت می کنم که بعد از بازگشت، مهدی گفت که 1 میلیارد پرداخت کرده است و من هم اعتماد کردم و آن مبلغ را پرداخت کردم.

وی در نهایت گفت: من طارمی را پیدا نکردم که از او بپرسم چه اتفاق افتاد و آیا تو بدون پرداخت پول و رضایت نامه به پرسپولیس بازگشتی یا خیر.

نوشتن دیدگاه

Back to Top