استان بوشهر

فعالیت های زیباسازی و عمرانی شهردار آبپخش + گزارش تصویری

صدای استان : اعظم صمصامی شهردار آبپخش جهت آماده سازی شهر برای استقبال از نوروز کارهای زیباسازی و عمرانی را دستور کار خود قرار داد.

نوشتن دیدگاه

Back to Top