استان بوشهر

اكبر توسلی؛

بوشهر، مکتب هنر جنوب

در بوشهر امروز رقص آبی ها در ساحل بی قرار با نوای نای دل دريادلان در كوچه پس كوچه های تنگ آشنايی چنان می پيچد كه موج دريا به خروش در می آيد.

« صدای استان »؛صدای دوباره نی انبان ها و سرنا ها و دهل ها از نای فرهنگ کوچه، کوچه های قهر و آشتی، کوچه های مدارا و تساهل دوباره به گوش رسید. این صدای دوباره ی زندگیست که از کوچه های به فراموشی رفته ی بافت کهن بوشهر به گوش می رسد. در بوشهر امروز رقص آبی ها در ساحل بی قرار با نوای نای دل دريادلان در كوچه پس كوچه های تنگ آشنايی چنان می پيچد كه موج دريا به خروش در می آيد...امروز موسيقی  ايران زمين به نام فستيوال كوچه در برابر هنر معماری شهر درياها چرخيد ، خواند و ماند... بوشهر شكوهمند روز به روز شكوه خود را از ناب ترين احساس آدمی تا جلوه های زيبای وجود مقدس آدمی وام می گيرد وقتی كه شهر آواز می خواند به مهر و همدلی.


 فستيوال موسيقی كوچه فرصت فاخری برای جلوه گری سرايش و خوانش خوبی ها بود، جلوه گر شهری كه همواره پيشگام ادبيات و فرهنگ بوده، شهری كه چهره های ماندگاری را به ايران و جهان تقديم كرده تا صدها سال بعد جهان به بوشهر با ادب و بزرگی احترام كند.


 برگزاری هر چه شایسته ی این فستیوال توسط تعدادی از جوانان هنرمند نشان داد که ظرفیت های ردمی بسیاری برای تحول فرهنگی و باز آفرینی زندگی در بافت تاریخی وجود دارد که شایسته توجه و تقدیر است.


 اينجانب به پاسداشت حرمت فرهنگ و هنر اين كهن ديار به عنوان نماينده مردم شريف شهر آفتاب و دريا در شورای شهر از برگزاركنندگان اين جشنواره فاخر و ارزنده به خصوص هنرمندان عزيز آقايان احسان عبدی پور ، ادريس عبدی پور ، محسن شريفيان و تمام هنرمستان شهرم تقدير و تشكر می كنم و اميد دارم شهر بوشهر به عنوان مكتب هنر جنوب ايران روزی ثبت و ضبط شود تا امروز و فردای ما به نام شهرمان و هنر مردمان عصرمان رقم بخورد.


 


پايان سخن را به شاعر شيرين سخن پارسی می سپارم:


سعدیا تا کی سخن در علم موسیقی رود


گوش جان باید که معلومش کنی اسرار دل


 


اكبر توسلی


نماينده مردم فهیم بوشهر در شورای شهر

نوشتن دیدگاه

Back to Top