استان بوشهر

تصاویر/ تشییع پیکر همایون شهنواز در تهران

عکس: فؤاد اشتری

همایون شهنواز کارگردان سریال «دلیران تنگستان» که چندی قبل در حادثه‌ای در منزل شخصی خود دچار حادثه شده بود، به دلیل شدت سوختگی و همچنین ایست قلبی در بیمارستان درگذشت. مراسم تشییع پیکر او صبح امروز شنبه ۱۹ اسفند در ساختمان شماره ۲ خانه سینما برگزار شد.


https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/12/19/1396121912333115013575984.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/12/19/1396121912333155613575984.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/12/19/1396121912333165013575984.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/12/19/1396121912333174413575984.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/12/19/1396121912333183813575984.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/12/19/1396121912333193113575984.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/12/19/139612191233322513575984.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/12/19/1396121912333211913575984.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/12/19/1396121912333218113575984.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/12/19/1396121912333229113575984.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/12/19/1396121912333318113575984.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/12/19/1396121912333236913575984.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/12/19/1396121912333247813575984.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/12/19/1396121912333258813575984.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/12/19/1396121912333266613575984.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/12/19/1396121912333277513575984.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/12/19/1396121912333343113575984.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/12/19/1396121912333290013575984.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/12/19/139612191233332513575984.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/12/19/1396121912333355613575984.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/12/19/1396121912333368113575984.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/12/19/1396121912333372813575984.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/12/19/1396121912333385313575984.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/12/19/1396121912333393113575984.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/12/19/139612191233345613575984.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/12/19/1396121912333415013575984.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/12/19/1396121912333422813575984.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1396/12/19/1396121912333332213575984.jpg

نوشتن دیدگاه

Back to Top