استان بوشهر

تصاویر: مدرسه عشایر استان بوشهر

عکس: احمد بلباسی

« صدای استان »؛ مدرسه عشایری حافظ در منطقه کوه سیاه از توابع بوشکان استان بوشهر قرار دارد. 5 دانش آموز در این مدرسه عشایری تحصیل می‌کنند که 3 دانش آموز کلاس اول و دو دانش آموز دیگر در مقطع دوم و ششم ابتدایی هستند. آقای مسعود مقتدری معلم این مدرسه از اهالی شهرستان فراشبند استان فارس است، در زمان ییلاق و قشلاق معلم مدرسه با دانش آموزان خود همسفر است.


http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/12/8/1944278_130.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/12/8/1944277_701.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/12/8/1944279_491.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/12/8/1944280_859.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/12/8/1944281_819.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/12/8/1944282_276.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/12/8/1944283_734.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/12/8/1944284_725.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/12/8/1944285_558.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/12/8/1944286_293.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/12/8/1944287_993.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/12/8/1944288_811.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/12/8/1944289_267.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/12/8/1944290_665.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/12/8/1944291_100.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/12/8/1944292_165.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/12/8/1944293_407.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/12/8/1944294_741.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/12/8/1944295_200.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1396/12/8/1944296_881.jpg

نوشتن دیدگاه

Back to Top